You are here

Road Closures

***THESE ROAD CLOSURES ARE PROVISIONAL AND MAY BE SUBJECT TO CHANGE. UPDATES WILL BE GIVEN AS SOON AS THEY ARE AVAILABLE***

The Cardiff Triathlon

In order to give the competitors and spectators the best and safest experience, we have been given permission to close the following roads between 06:00 and 10:30 on Sunday 28th June, and put in place alternative diversions:

 

 • East Tyndall Street from its junction with Schooner Way to its junction with Herbert Street and Lloyd George Avenue
 • Lloyd George Avenue from its junction with Herbert Street to its junction with Bute Place - Access out of Lloyd George Avenue properties will be maintained by Road Closure Stewards on the day of the event.
 • Bute Place from its junction with Lloyd George Avenue to its junction with Pierhead Street.
 • James Street, Clarence Road, Avondale Road and Ferry Road.
 • International Drive to its junction with Olympian Way
 • Olympian Way, Watkiss Way and left onto Dunleavy Drive from its junction with Watkiss Way to its junction with Dunleavy Drive Retail Park

 

Residents of the Channel View and S Clive Street area who need to get their cars out before the road re-opens are being encouraged to park in the IKEA car park overnight on Saturday. We are very grateful to IKEA for giving us this opportunity, but please note that cars are left at owners risk.

 

And the following roads from 06:00 until 15:00 on Sunday 28th June 2020, and put in place alternative diversions:

 

 • East Tyndall Street from its junction with Schooner Way to its junction with Herbert Street and Lloyd George Avenue
 • Lloyd George Avenue from its junction with Herbert Street to its junction with Bute Place
 • Bute Place from its junction with Lloyd George Avenue to its junction with Pierhead Street.
 • James Street, Clarence Road, Avondale Road and Ferry Road to its junction with Clive Street.

 

As such, there will be potential delays in these areas. Stewards will be on hand to guide and assist and, in the event of an emergency, will be able to escort vehicles in and out as and when appropriate.

 

Provisions for residents of Clarence Embankment, Pomeroy Street, Hamadryad Road, Clarence Place, Hunter Street, Burt Street, Burt Place, Harrowby Place, Harrowby Lane, Harrowby Street to get in and out of the closed area throughout the day will be put in place. You must strictly follow the stewards’ instructions.

 

As a Welsh company we are working closely with the local community to ensure as little disruption and inconvenience as possible, and we thank you in advance for your patience and understanding in helping to bring a Capital City Triathlon to Wales. Please come out to support the cyclists and runners as they pass and give them a huge Welsh welcome.  If you have any other queries concerning the race, please contact us at info@alwaysaimhighevents.com or by calling 01248 723553.

 

For more information please visit: http://alwaysaimhighevents.com/cardiff-triathlon/cardiff-triathlon-route-info  

Cardiff Triathlon

Er mwyn sicrhau bod cystadleuwyr a gwylwyr yn cael y profiad mwyaf diogel rydym wedi cael caniatâd i gau'r heolydd canlynol rhwng 06:00 ac 10:30yb, Dydd Sul, 28 Fehefin ac yn rhoi dargyfeiriadau amgen yn eu lle:

 

 • East Tyndall Street o’r gyffordd ag Schooner Way hyd at y gyffordd gyda Herbert Street a Lloyd George Avenue
 • Lloyd George Avenue o’r gyffordd ag Herbert Street hyd at y gyffordd gyda Bute Place
 • Bute Place o’i gyffordd â Lloyd George Avenue hyd at y gyffordd gyda Pierhead Street
 • James Street, Clarence Road, Avondale Road ac Ferry Road
 • Industrial Drive at ei gyffordd âg Olympian Way
 • Olympian Way, Watkiss Way ac i’r chwith i Dunleavey Drive o’i gyffordd ag Watkiss Way hyd at y gyffordd gyda Dunleavy Drive Retail Park

 

Bydd angen i preswylwyr ardal Channel View a S Clive Street a fydd angen cael at eu ceir cyn i'r lon ail-agor barcoi'i geir yn yr IKEA dros nos ar y nos Sadwrn. Rydym yn ofnadwy o ddiolchgar i IKEA am rhoi'r siawns yma iddom, ond mae'n rhaid nodi eich bod yn gadael eich ceir yma ar risg eich hyn.

 

Ac hefyd y ffyrdd canlynol o 06:00 tan 15:00 ar Ddydd Sul 28 Fehefin, ac yn rhoi dargyfeiriadau amgen yn eu lle:

 

 • East Tyndall Street o’r gyffordd ag Schooner Way hyd at y gyffordd gyda Herbert Street Lloyd George Avenue
 • Lloyd George Avenue o’r gyffordd ag Herbert Street hyd at y gyffordd gyda Bute Place
 • Bute Place o’r gyffordd ag Lloyd George Avenue hyd at y gyffordd gyda Pierhead Street.
 • James Street, Clarence Road, Avondale Road and Ferry Road hyd at y gyffordd gyda Clive Street.

 

Mae potensial i oedi ddigwydd yn yr ardaloedd hyn. Bydd stiwardiaid ar gael i arwain a chynorthwyo a phe bai argyfwng bydd bosib iddynt hebrwng cerbydau allan pan yn briodol. 

 

Mi fydd darpariaeth i breswylwyr  Clarence Embankment, Pomeroy Street, Hamadryad Road, Clarence Place, Hunter Street, Burt Street, Burt Place, Harrowby Place, Harrowby Lane, Harrowby Street i gael i mewn ac allan o’r ardal sydd wedi cau yn ystod y dydd yn cael ei drefnu. Mae’n rhaid dilyn cyfarwyddiadau’r stiwardiau.

 

Fel cwmni Cymreig byddwn yn gweithio’n agos gyda’r gymuned leol i sicrhau cyn lleied o aflonyddwch ac anghyfleuster. Diolchwn i chi o flaen llaw am eich amynedd a dealltwriaeth i’n cynorthwyo i ddod â Thriathlon Prif Ddinas i Gymru.  Gofynnwn yn garedig i chi gefnogi’r beicwyr a rhedwyr a’u cynnal a’u croesawu.  Os oes gennych unrhyw ymholiad ynglŷn a’r digwyddiad, cysylltwch a ni ar info@alwaysaimhighevents.com neu galw ar 01248 723553. 

 

Am rhagor o wybodaeth ewch at http://alwaysaimhighevents.com/cardiff-triathlon/cardiff-triathlon-route-info

Event partners

 • High5 Sports Nutrition
 • Aquasphere UK
 • Superfeet